MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Aşağıda detayları belirtilen ürüne ilişkin siparişinizi onaylayarak ilgili ürünü aşağıdaki fiyat ve koşullarla satın almayı kabul etmektesiniz.

SATICI
Unvanı: Meliora Artisan
Adresi : Yeşilköy Mahallesi, Yeşilyalı Sokak, Liman Apt. B Blok, 6/3, Bakırköy, İstanbul
E-Posta: [email protected]
Şikayetler için İrtibat Bilgisi: [email protected]

ÜRÜN BİLGİLERİ:
Satışa konu ürünün türü, miktarı, marka/modeli, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir.
Ürün Türü: [______]
Ürün Açıklaması: [_______]
Adedi: [_____]
Satış Bedeli (KDV ve her türlü masraf dâhil): [________]
Kargo Ücreti: [________]
*Kargo ücreti ürün meblağına göre belirlenecektir. Önceden hesaplanamadığı için ek masraf ödenmesi gerekebilir.
Cayma Hakkında Kullanılacak Anlaşmalı Kargo Şirketi Bilgisi: [________]
Satıcı Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar: [________]
Ödeme şekli: [_____]
Teslimat Adresi: [_____]
Teslim Edilecek Kişi: [_______]
Fatura Adresi: [________]

CAYMA HAKKI:
Alıcı; ürünü teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve satın alınan mala hiçbir şekilde zarar verilmemiş ve kullanılmamış olması kaydıyla ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini Satıcı’ya beyan etmesi üzerine işbu sözleşme ekinde yer alan örnek cayma hakkı formunu doldurup işbu sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile Satıcı’ya gönderecektir. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürünlerin; kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Cayma hakkı kullanılacaksa iade edilecek Ürünler Alıcı tarafından kullanılmamalıdır.
Alıcı iade edeceği Ürün’ü Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderirken iade kargo bedeli Alıcı’ya ait olacaktır. Alıcı’nın iade edeceği Ürün’ü Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Ürün’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli Alıcı’ya aittir. Ancak Alıcı’nın Satıcı’nın merkezinin bulunduğu Türkiye dışında başka bir yerden alışveriş yapması ve ürün tesliminin Türkiye dışındaki bir adrese teslim edilmesi halinde her türlü kargo ücreti (iade de dahil olmak üzere) ve bu süreçte ortaya çıkabilecel gümrük vergisi ve diğer idari ödemelerden Alıcı tek başına sorumludur. Her halükarda işbu Sözleşme tahtında belirtildiği üzere ilgili kargo ücretleri (iade dahil) ürün meblağına göre belirlenecektir. Önceden hesaplanamadığı için ek masraf ödenmesi gerekebilir.

Alıcı aşağıdaki mal veya hizmet alımının söz konusu olduğu hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır.

  • Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kişiye özel olarak hazırlanan veya tasarlanan, değiştirilen, ilave ya da çıkarım yapılan ürünler
  • Alıcı’nın isteği doğrultusunda Satıcı tarafından daha önceden belirlenen orijinal boyutunda, ağırlığında ya da tasarımında herhangi bir değişiklik ve/veya ilave yapılan ürünler
  • Yeniden satışı mümkün olmayan ürünler
  • Beyaz altınla hazırlanan ve dolayısıyla yukarıda değinildiği üzere özel sipariş kapsamındaki değerlendirilen ürünler
  • Kişisek ölçülere göre veya başka şekillerdekişiye özel olarak üretilen/tasarlanan ürünler
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar

Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

SATICI
Unvanı: Meliora Artisan
Adresi : Yeşilköy Mahallesi, Yeşilyalı Sokak, Liman Apt. B Blok, 6/3, Bakırköy, İstanbul
E-Posta: [email protected]
Şikayetler için İrtibat Bilgisi: [email protected]

MADDE 2- TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir:
Bakanlık: T.C. Ticaret Bakanlığı’nı,
Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
Yönetmelik: 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni
Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
Mal/Ürün: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı,
Satıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
Alıcı: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Taraflar: Satıcı ve Alıcı’yı,
Sözleşme: Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu sözleşmeyi, ifade eder.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
3.1 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
3.2. İşbu Sözleşmenin konusu; Alıcı’nın, Satıcı’ya ait https://www.melioraartisan.com/ alan adlı internet sitesinden (“Site”), Satıcı’ya ait Mal/Hizmetlerin alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasından ibarettir.

MADDE 4- ÜRÜN BİLGİLERİ:
Ürünün; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.
Ürün Türü: [______]
Ürün Açıklaması: [_______]
Adedi: [_____]
Satış Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil) : [________]
Kargo Ücreti: [________]
Cayma Hakkında Kullanılacak Anlaşmalı Kargo Şirketi Bilgisi: [________]
Alıcı Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar: [________]
Ödeme şekli:
Teslimat Adresi: [_____]
Teslim Edilecek Kişi: [_______]
Fatura Adresi: [________]

MADDE 5 –TESLİMAT ŞEKLİ
Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Siparişe konu ürünler, Alıcı’nın sipariş formunda belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 6 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
6.1. Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller (force majure de dahil olmak üzere) saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde teslim eder. İnternet sitesinde sipariş edilen ürünlere ilişkin “tahmini teslimat tarihi” belirtilmişse, Alıcı söz konusu teslimat tarihinin tahmini olarak belirtildiğini ve bu ifadenin Satıcı herhangi bir taahhüt altına sokmadığını kabul eder.
6.2. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.3. Ürünün Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.
6.4. Ürünün teslimatı anında Alıcı’nın belirtmiş olduğu adreste bulunmaması durumunda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste sipariş edilen ürünleri teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğu olacaktır. Eğer Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Alıcı’ya aittir.

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER
7.1. İşbu sözleşme tarafları Alıcı ile Satıcı olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. İşbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
7.2. Alıcı, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu Ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet’e ait temel özellikler, Mal/Hizmet’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı dahil ilgili mevzuatta paylaşılması zorunlu kılınan tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
7.3. Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinde ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Satıcı belirtilen fiyatların üzerinde her zaman değişiklik yapabilir. Bu konuda tüm hakkı saklıdır.
7.4. Ürün’ün peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve Ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır. Bir Ürün hakkında yapılan indirim, diğer ürünler üzerinde de uygulanacağı anlamına gelmez.
7.5. Satıcı, sözleşme konusu Ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Alıcı’nın, Sözleşme konusu Ürünü teslim almadan önce muayene etmesi beklenmedir. Alıcı’nın tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürünü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürünün özenle korunması dahil tüm sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir.
7.6. Satıcı, Alıcı’nın işbu sözleşmeden doğan hususlara ilişkin şikayetlerini makul bir süre ve şekilde çözüme kavuşturmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Alıcı, her türlü talep ve şikayetlerini [email protected] üzerinden mesaj iletmek yöntemi ile Satıcı’ya yöneltebilecektir.
7.7. Alıcı tarafından siparişin herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde, Alıcı tarafından ödeme nakden yapılmış ise söz konusu tutar Alıcı’ya 14 gün içerisinde nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.8. Satıcı’ya ait internet sitesinin üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
7.9. Satıcı olarak internet sitemiz üzerinden yaptığımız tüm satışlar nihai tüketicilere yönelik olup bu satışlar tüketicilere bu ürünleri yeniden satma hakkı vermemektedir.
7.10. Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, Sözleşmenin kurulduğu tarihte mevcut olmayan ve önceden öngörülemeyen, tarafların borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici mücbir sebepler (Doğal afet, savaş, terör, grev ve lokavt, el koyma, üretim ve iletişim tesislerinin önemli ölçüde arızalanması, olağanüstü hal, bölgesel veya küresel salgın hastalık vb.) veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Alıcı’ya bildirmek bildirmekle mükelleftir. Böyle bir durumda Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini talep etme hakkına sahiptir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin tek taraflı olarak Sözleşmeyi fesih hakkı bulunmaktadır.

MADDE – 8 CAYMA HAKKI:
8.1. Alıcı; ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve satın alınan mala hiçbir şekilde zarar verilmemiş ve kullanılmamış olması kaydıyla ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini Satıcı’ya beyan etmesi üzerine işbu sözleşme ekinde yer alan örnek cayma hakkı formunu doldurup işbu sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile Satıcı’ya gönderecektir. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürünlerin; kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Cayma hakkı kullanılacaksa iade edilecek Ürünler Alıcı tarafından kullanılmamalıdır.
8.2. Cayma hakkının kullanılması halinde; Alıcı, cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürün Satıcı’ya geri gönderir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Ürün bedeli Alıcı’ya Satıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcı’ya iade edilirken, malın teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın ve cayma hakkı formunun da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber Alıcı ve Satıcı arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

8.3.. Alıcı iade edeceği Ürün’ü Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı’ya ait olacaktır. Alıcı’nın iade edeceği Ürün’ü Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Ürün’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Ancak Alıcı’nın Satıcı’nın merkezinin bulunduğu Türkiye dışında başka bir yerden alışveriş yapması ve ürün tesliminin Türkiye dışındaki bir adrese teslim edilmesi halinde her türlü kargo ücreti (iade de dahil olmak üzere) ve bu süreçte ortaya çıkabilecel gümrük vergisi ve diğer idari ödemelerden Alıcı tek başına sorumludur. Her halükarda işbu Sözleşme tahtında belirtildiği üzere ilgili kargo ücretleri (iade dahil) ürün meblağına göre belirlenecektir. Önceden hesaplanamadığı için ek masraf ödenmesi gerekebilir.
8.4. Alıcı aşağıdaki mal veya hizmet alımının söz konusu olduğu hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır.
– Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kişiye özel olarak hazırlanan veya tasarlanan, değiştirilen, ilave ya da çıkarım yapılan ürünler
-Alıcı’nın isteği doğrultusunda Satıcı tarafından daha önceden belirlenen orijinal boyutunda, ağırlığında ya da tasarımında herhangi bir değişiklik ve/veya ilave yapılan ürünler
-Yeniden satışı mümkün olmayan ürünler
– Beyaz altınla hazırlanan ve dolayısıyla yukarıda değinildiği üzere özel sipariş kapsamındaki değerlendirilen ürünler
-Kişisek ölçülere göre veya başka şekillerdekişiye özel olarak üretilen/tasarlanan ürünler
– Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar

MADDE – 9 YETKİLİ MAHKEME:
Alıcı’nın her türlü şikayet ve itirazına ilişkin başvurularında ve işbu sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda her yıl T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Merkez (Çağlayan) Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme ………tarihinde düzenlenmiştir.

EK-1 : Ekran Görüntüsü
EK-2: Cayma Hakkı Formu Örneği

EK-2 Cayma Hakkı Formu
-Kime: (Satıcı’nın ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)
-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:
-Alıcı’nın adı ve soyadı:
-Alıcı’nın adresi:
-Alıcı’nın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
-Tarih:

Scott AjansScott Ajans tarafından ❤️ ile tasarlanmıştır